Hjem

Se næste events på www.stjerneforendag.dk/program

I video: Gustavs beskrivelse af indholdet i STJERNE for en dag uddannelsen, giver et godt indtrykt af hvordan unge engagerede skoleelever tager ansvar for andre. I Lyngby STJERNE Cup 2019 deltog 1.500 skoleelever, heraf 300 som STJERNE for en dag coaches.


Hvad karakteriserer egentlig en stjerne, og hvad skal der til for at blive en? Vi ønsker at motivere til udvikling af personlige og sociale kompetencer som bliver efterspurgt i stigende grad både i idrætsklubber, på arbejdsmarkedet og i privatlivet.

 

STJERNE Cup og ikke mindst den tilhørende mini-uddannelse STJERNE for en dag har følgende mål:

 * Flere unge gives socialt ansvar som styrker deres empati og evne til at skabe gode menneskelige relationer

 * Flere unge motiveres til at dyrke breddeidræt i sjove, udviklende rammer i en sund, social sammenhæng

 * Flere unge skal opleve glæden ved frivilligt arbejde og samtidig opleve en klar link til prossionel succes


Uddannelsen STJERNE for en dag er integreret med og den bærende del STJERNE Cup.


STJERNE initiativerne baseres på et fælles værdisæt omkring 6 personlige egenskaber.

Helt centralt er dét, at være et ordentligt, empatisk menneske:


  • Vedholdenhed - Positiv stædighed og tro på egne evner
  • Integritet          - Personlig troværdighed hvor værdier og handling matcher
  • Ejerskab          - Acceptér eget ansvar og skyd ej skylden på andre
  • Umage             - Acceptér at fejle og via kontinuerlig udvikling, at være den bedste version af sig selv
  • Team                - Smittende, positiv entusiasme og ydmyghed
  • Empati             - Vær et ærligt, hjerteligt, hjælpsomt, ordentligt, empatisk menneske